Betingelser og privatliv

Gælder fra den 15.12.2021

Bedste Hjem er en personlig boligside, hvor boligsøgende mødes om boligdrømmen. Vi vil gerne være personlig, interaktiv og social. Personlig, fordi du kan tilpasse de boliger, du finder interessante, med dine unikke drømme og behov. Interaktiv, fordi beregninger vises individuelt for dig med det samme. Social, fordi du kan finde drømmeboligen i fællesskab med din familie og dine venner.

For at få mest ud af Bedste Hjem, kan du oprette en profil med brugernavn og password (eller andet tilsvarende log ind). Når du opretter en profil på Bedste Hjem, accepterer du betingelserne, som er beskrevet her samt i samtykket. Hermed giver du samtykke til, at dine personoplysninger behandles som beskrevet i betingelserne under punktet ”Persondataoplysninger” og i samtykketeksten.

Det forudsættes ikke, at du er kunde i Jyske Bank, og du er altid velkommen til at kontakte en rådgiver hos os om dine muligheder og få din økonomiske situation afklaret ved eventuel køb af forskellige boliger.

Nedenfor kan du læse om betingelserne for at bruge Bedste Hjem og om dine rettigheder, samt hvad vi kan forvente af hinanden.

Boligdata

Bedste Hjem er udbudt af Jyske Bank A/S. Forsidebilleder og visse stamdata om boliger til salg baseres i dag på data, der købes af Boligsiden A/S. Bedste Hjem er godkendt af Boligsiden til visning af deres data. Derudover anvendes data fra offentligt tilgængelige datakilder, herunder statistik. Bedste Hjem anvender bl.a. data fra ois.dk, bbr.dk og here.com.

Beregninger i Bedste Hjem

Alle tal og beregninger er baseret på forudsætninger og dine eventuelle egne oplysninger. Beregningerne er et udtryk for øjebliksbilleder.

Beregningerne af den månedlige boligudgift på en given bolig baserer sig på dine egne oplysninger om dit indskud (udbetaling) på boligen. Derudover afhænger den månedlige boligudgift også af, om du har tilføjet udgifter til ombygning. Vi tilføjer så gennemsnitsberegninger på såkaldt faste udgifter og en standard finansieringsplan. Hvis dine faktiske forhold afviger fra standardforudsætningerne, kan der forekomme afvigelser fra resultatet vist i Bedste Hjem.

Det som du selv har sparet op og kan lægge i indskud (udbetaling) på boligen, vil alt andet lige reducere behovet for optagelse af lån i boligen. Beregningerne forudsætter, at gæld med den højeste renteomkostning nedbringes først.

Har du tilføjet ombygningsudgifter på en bolig, vil disse modsat reducere dit indskud og dermed indgå som en del af dit finansieringsbehov. For at kunne sammenligne et køb af en ejendom, der kræver væsentlige byggeprojekter med en bolig, der ikke har væsentlige ombygningsbehov, indgår omkostninger i forbindelse med ombygning som en fuld værdistigning af din boligs værdi efter ombygningen er færdiggjort. Dette er ikke altid realistisk, men Bedste Hjem kan ikke gøre noget bedre, og du skal altid søge rådgivning, hvis dine ombygningsbehov overstiger dit indskud. Bedste Hjem forudsætter helt simpelt, at hvis en bolig koster 2.5 millioner kroner, og du forventer at ombygningen koster fx 500.000 kroner, så bliver det anslående finansieringsbehov beregnet ud fra en boligværdi på 3 millioner kroner.

Bedste Hjem opdeler den anslåede månedlige boligudgift i ”Renter og afdrag pr. måned” på gælden samt i ”Faste udgifter”. Beregninger af ”Renter og afdrag pr. måned” baserer sig på dagsaktuelle kurser og beregninger foretaget af Jyske Bank A/S. Bedste Hjem giver mulighed for, at du kan vælge mellem et begrænset antal låntyper til den inderste finansiering (1. prioritets pantet eller realkreditlånet), mens eventuel efterfinansiering alene udstilles som variabelt forrentet banklån baseret på priser og vilkår udbudt af Jyske Bank A/S.

Beregningerne til den inderste finansiering er baseret på realkreditlån med afdrag over 30 år inkl. rentemarginaler og bidrag. Der kan være stiftelsesomkostninger ved optagelse af gælden, som hvis de medfinansieres vil betyde lidt for dine månedlige udgifter. Du kan selv anslå effekten af disse ved at oprette en udgiftspost i dit boligkøbsbudget. De månedlige udgifter til finansiering i realkredit og bank er anslået efter skat.

Beregningerne er vejledende og udgør ikke et lånetilbud eller en lånegodkendelse. Bedste Hjem udstiller boliger som det primære formål. Lån optræder alene, fordi det ikke er muligt at give dig et retvisende billede af månedlige udgifter ved at eje en bolig, hvis ikke finansieringsbehovet inddrages i beregningerne. Du kan opleve, at finansiering ikke kan opnås på de indikerede vilkår.

Bedste Hjem opdeler ”Faste udgifter” i ejerudgifter (ejendomsskat og grundskyld) samt øvrige udgifter som fx el, vand og varme. Forbrugsudgifterne er beregnet ud fra en gennemsnit families forbrug på to voksne og to børn baseret på tal fra Danmarks Statistik. Du kan selv justere tallene for el, vand og varme og tilføje eventuelle ekstra omkostninger/indtægter på en ejendom. Oplysninger om ”Ejerudgifter” stammer fra salgsopstillingen. Der kan være oplysninger i salgsopstillingen, som Bedste Hjem ikke kan genskabe på den ejendom, du kigger på. Hvis fx Bedste Hjems anslåede udgifter til ejendomsskatter/grundskyld er anderledes end forudsat af mægleren, kan de viste udgifter blive for lave. Det er vigtigt, at du altid tager stilling til tallene og din situation samt søger professionel rådgivning. Vær opmærksom på, at visse såkaldt faste udgifter strengt taget er variable på tværs af købere eller over tid. Fx varierer varme- og elforbruget typisk af antal beboere i husstanden, hvorfor en familieudvidelse eller en væsentlig ændring i boligens anvendelse kan betyde betydelige ændringer i sådanne udgiftsposter. Varme- og elforbrug mv. afhænger også af klima og antal strømkrævende apparater i dit hjem. Hvis du lægger faste udgifter ind på kategorier, som du selv tilføjer, skal du være opmærksom på sæsonudsving, så tallene bliver mest muligt retvisende over tid. De estimerede faste udgifter pr. måned er baseret på:

  • Boligtypen (data fra Boligsidens salgsopstilling).
  • Boligens størrelse (data fra Boligsidens salgsopstilling).
  • Forbrugsudgifter (el, vand og varme) for en familie på to voksne og to børn (Danmarks Statistik).
  • Boligens energikilde.
  • Boligens energimærke (data fra Boligsidens salgsopstilling).
  • Ejendomsværdiskat og grundskyld (data fra BBR).
  • Øvrige udgifter til forsikringspræmie, renovation, grundejerforening, rottebekæmpelse (data stammer fra Ejerudgifter i salgsopstillingen fratrukket udgifter til Ejendomsskat og grundskyld (BBR).

For at give dig et retvisende billede af de månedlige udgifter ved at eje en bolig, indregnes der udgifter til finansiering af boligen. Denne finansiering af boligen beregnes ud fra en finansieringsplan, hvor du fx selv kan vælge mellem et fast eller variabelt forrentet lån. Finansieringsplanen er baseret på beregninger stillet til rådighed af Jyske Bank.

  • Fastforrentet eller variabelt forrentet lån til dagens tilbudskurs og rente og med afdrag, op til 80% af boligens værdi.
  • Efterfinansiering med et standard variabelt forrentet boliglån med afdrag, med op til 15% af boligens værdi.
  • Indskud på minimum 5% af boligens værdi (indskuddets størrelse, som oplyst af dig selv i din profil).

Oplyses indskud under 5% af kontantprisen øges efterfinansieringsbehovet tilsvarende. Dette kan være svært at opnå finansiering til og derfor vil Bedste Hjem gøre månedlige omkostninger gule eller på anden måde søge at advare dig om, at ejendommen med de ønskede forbedringer nok er for dyr for dig. Omvendt tillader Bedste Hjem, at du kan drømme og simulere, hvad ting ville koste dig, hvis din økonomi kan bære det.

Beregningerne på Bedste Hjem er alene vejledende og uden ansvar.

Ved ejendomshandel og i forbindelse med underskrift af købsaftale skal du være opmærksom på, at der ofte kun gives kort tid til at skaffe finansiering. Det anbefales, at du tager kontakt til en bankrådgiver og får råd om låntype, afdragsfrihed, løbetid og eventuel indgåelse af fastkursaftaler, så risikoen ved renteudsving frem til overtagelsen af ejendommen og udbetaling af lånet elimineres mest muligt. Du anbefales at søge professionel rådgivning om køb af en ejendom og optagelse af lån.

Du kan også kontakte en rådgiver og skabe størst mulig tryghed omkring din søgeproces ved at få indikationer på de kontantprisniveauer du skal søge indenfor eller de månedlige udgifter din (families) økonomi kan bære.

Forbehold

Beregningerne på Bedste Hjem er vejledende, og de skal ses som en hjælp til, at du kan danne dig et overblik over, hvordan fx energimærke og boligtype spiller ind på din økonomi.

Hvis du er i tvivl om, hvad du ca. kan købe bolig for, så kan du bruge beregneren på Bedste Hjem, som giver et overslag over, hvilket beløb du skal have til rådighed/skal låne for at købe en bolig. Den endelige vurdering af, hvor meget du kan købe bolig for, afhænger af den præcise sammensætning af din økonomi, samt den konkrete ejendom, og skal vurderes af en boligrådgiver. Vi tager forbehold for eventuelle fejl og mangler i oplysningerne.

Persondatapolitik

For at få mest ud af Bedste Hjem skal du oprette en profil, hvor du indtaster dine oplysninger (fx din e-mailadresse og dit eventuelle indskud til en bolig).

Disse oplysninger bliver behandlet fortroligt i overensstemmelse med reglerne om behandling af personoplysninger, Lov om Finansiel Virksomhed, Datatilsynets anbefalede retningslinjer samt Jyske Banks generelle forretningsbetingelser.

Dine profiloplysninger bliver udelukkende benyttet til, at du kan danne dig et overblik i din boligsøgning på Bedste Hjem. Private kommentarer på en bolig vises kun til dem, som du giver adgang ved fx at dele en boligmappe eller dele en bolig med vedkommende. Vi opfordrer til, at du tager aktivt stilling til, hvem du vil dele dine oplysninger med. Bedste Hjem beder dig ikke om flere oplysninger, end hvad formålet tilsiger.

Enhver form for håndtering af dine personoplysninger er beskyttet ved lov. Det gælder bl.a. indsamling, registrering, brug, videregivelse, blokering og sletning.

Behandling af personoplysninger

Vi indsamler aldrig personhenførbare oplysninger, uden at du selv har givet os disse oplysninger. Personhenførbare oplysninger afgives aldrig til tredjepart, med mindre du giver samtykke hertil eller selv aktivt deler en bolig med dine tilføjelser til en rådgiver eller ven. Personoplysninger bruges først og fremmest til, at du kan individualisere din boligsøgning og danne dig det bedst mulige overblik over dine muligheder. Oplysningerne bruges derudover til at få større kendskab til brugerne af Bedste Hjem. Denne brug kan bl.a. omfatte undersøgelser og analyser, der er rettet mod en forbedring af vores produkter, tjenester og teknologier, samt visning af indhold og tilbud, der er tilpasset dine interesser. Vores ambition er at give dig den bedste oplevelse enten under din søgen efter dit næste hjem eller som boligejer i din nuværende bolig.

Beskyttelse af personoplysninger

Ifølge persondatareglerne skal dine personlige oplysninger opbevares sikkert og fortroligt. Vi gemmer dine personlige oplysninger på computere med begrænset adgang, som er placeret i kontrollerede faciliteter, og vores sikkerhedsforanstaltninger kontrolleres løbende for at afgøre, om vores brugeroplysninger håndteres forsvarligt, og under stadig hensyntagen til dine rettigheder som bruger.

Vi kan ikke garantere 100 procent sikkerhed ved dataoverførsler via internettet. Det betyder, at der kan være en risiko for, at andre uberettiget tiltvinger sig adgang til oplysninger, når data sendes og opbevares elektronisk. Du afgiver således dine personlige oplysninger på eget ansvar.

Den hurtige udvikling af internettet betyder, at ændringer i vores behandling af personoplysninger kan blive nødvendige. Vi forbeholder os derfor ret til at opdatere og ændre nærværende retningslinjer for behandling af personoplysninger.

Den dataansvarlige på Bedstehjem.dk er Jyske Bank A/S, Vestergade 8-16, 8600 Silkeborg.

I det omfang, der behandles personoplysninger om dig, har du ifølge persondatareglerne ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger, der kan henføres til dig. Såfremt det viser sig, at de oplysninger eller data, der behandles om dig, er urigtige eller vildledende, har du ret til at kræve disse berigtiget, slettet eller blokeret. Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for behandling. Henvendelse i forbindelse hermed rettes til Jyske Bank via e-mail juridisk@jyskebank.dk som klageansvarlig. Du kan også til enhver tid tilbagekalde dit samtykke. Du har mulighed for at klage over behandlingen af oplysninger og data vedrørende dig. Klage indgives til Datatilsynet.

Tilbagekaldelse af samtykke

Du kan altid tilbagekalde det samtykke, du har givet på vores hjemmeside, hvilket dog kan betyde, at vi ikke fortsat vil være i stand til at tilbyde dig en konkret ydelse.

Specielle situationer kan dog gøre det muligt for Jyske Bank fortsat at benytte dine personlige oplysninger på trods af tilbagekaldelsen.

Google Analytics (trafikmåling)

Bedste Hjem bruger cookies fra Google Analytics til at måle trafikken på websitet. Du kan fravælge cookies fra Google Analytics.

Kontaktoplysninger

Ønsker du nærmere information om Bedste Hjem eller har du spørgsmål, kan du kontakte os på kontakt@bedstehjem.dk.

Har du spørgsmål til rådgivning om din boligøkonomi, kan du kontakte os på jyskebank.dk