Betingelser og privatliv

Gælder fra den 22.03.2018

Bedste Hjem ønsker at gøre boligsøgning til en bedre oplevelse for dig. Bedste Hjem vil gerne være personlig, interaktiv og social. Personlig fordi alle data skal være som de opleves af dig. Interaktiv fordi alle data over tid skal kunne beregnes eller tilrettes til din situation. Social fordi du selv skal kunne involvere andre i din søgeproces og dele den med dine nære eller rådgivere, når du har lyst.

For at det kan blive så enkelt som muligt, gemmer vi dine data i en personlig profil. Den kan kun ses af dig og kræver brugernavn og password (eller andet tilsvarende log ind). Når du opretter en profil på Bedste Hjem, accepterer du betingelserne, som er beskrevet her samt i samtykket. Hermed giver du samtykke til, at dine personoplysninger behandles som beskrevet i betingelserne under punktet ”Behandling af dine personoplysninger” og i samtykketeksten.

Nedenfor kan du læse om betingelserne for at bruge Bedste Hjem og om dine rettigheder, samt hvad vi kan forvente af hinanden.

Bedste Hjem er udbudt af Jyske Bank A/S. Forsidebilleder og visse stamdata om boliger til salg baseres i dag på data, der købes af Boligsiden A/S. Bedste Hjem er godkendt af Boligsiden til visning af deres data. Derudover anvendes data fra offentligt tilgængelige datakilder, herunder statistik. Bedste Hjem anvender bl.a. Here.com og kan fremover inddrage flere betalingstjenester med henblik på at give dig som bruger den bedste søgeproces på boliger. Bedste Hjem laver beregninger af de anslåede månedlige udgifter ved at eje en bolig. Estimaterne for de viste boliglån er baseret på dagsaktuelle kurser og beregninger foretaget af Jyske Bank A/S. Du kan som bruger vælge at få vist udgifterne baseret på forskellige låntyper, men du skal altid søge råd om lån inden du beslutter dig for at købe en ejendom. Du kan som bruger opleve at finansiering ikke kan opnås på de indikerede vilkår. Bedste Hjem giver mulighed for at man kan vælge mellem et begrænset antal låntyper til den inderste finansiering (1. prioritets pantet), mens eventuel efterfinansiering alene udstilles som variabelt forrentet banklån baseret på priser og vilkår udbudt af Jyske Bank A/S. Beregningerne er vejledende indikationer og udgør ikke et lånetilbud eller en lånegodkendelse. Bedste Hjem markedsfører boliger som det primære objekt. Lån optræder alene, fordi det ikke er muligt at give dig et retvisende billede af månedlige omkostninger ved at eje en bolig, hvis ikke finansieringsbehovet inddrages i beregningerne. Bedste Hjem vil over tid søge at udvide dine muligheder for selv at sætte lån op og lave beregninger som passer til dine kriterier.

Bedste Hjem viser de anslåede månedlige udgifter ved boliger til salg baseret på dine egne oplysninger og valg. Der anvendes flere steder gennemsnitsberegninger på visse faste udgifter (fx el, vand) og en standard finansieringsplan. Bedste hjem opdeler dine anslåede månedlige udgifter i ”Renter og afdrag” på gæld (se afsnittet ovenfor) samt ”Faste omkostninger”. Faste omkostninger er baseret på bl.a. ”Ejerudgifter” fra salgsopstillingen. Bedste Hjem opdeler i ejendomskat og grundskyld samt øvrige udgifter. Der kan være oplysninger i salgsopstillingen, som Bedste Hjem ikke kan genskabe eller efterprøve omkring den ejendom du kigger på. Hvis fx Bedste Hjems anslåede udgifter til ejendomsskatter/grundskyld er anderledes end forudsat af mægleren, kan de viste udgifter blive for lave. Det er vigtigt, at du altid selv tager stilling til tallene og din situation eller søger professionel rådgivning. Vær opmærksom på at visse såkaldt faste udgifter strengt taget er variable på tværs af købere eller over tid. Fx er varmeforbrug og el typisk afhængige antal beboere i husstanden, hvorfor en familieudvidelse eller en væsentlig ændring i boligens anvendelse kan betyde betydelige ændringer i sådanne udgiftsposter. Varmeregninger/elforbrug etc. kan også være afhængige af klima og antal strømkrævende apparater i dit hjem. Hvis du lægger faste udgifter ind på kategorier, som du selv tilføjer, skal du være opmærksom på sæsonudsving, så tallene bliver mest muligt retvisende over tid.

Det forudsættes ikke, at du er kunde i Jyske Bank, men du er altid velkommen til at kontakte en rådgiver hos os om dine muligheder og få din økonomiske situation afklaret ved evt. køb af forskellige boliger. Beregningerne på Bedste Hjem er alene vejledende og uden ansvar. Beregningerne er baseret på realkreditlån med afdrag over 30 år inkl. rentemarginaler og bidrag. Der kan være stiftelsesomkostninger ved optagelse af gælden, som hvis de medfinansieres vil betyde lidt for dine månedlige udgifter. Du kan selv anslå effekten af disse ved at oprette en udgiftspost i dit boligkøbsbudget. De månedlige udgifter til finansiering i realkredit og bank er anslået efter skat. Hvis du ønsker andre finansieringskilder kan Bedste Hjem ikke regne på det for dig, men er det en konkurrencedygtig finansieringsudbyder kan du fortsat have glæde af udgiftsniveauet som vises i Bedste Hjem. Husk at Bedste Hjem handler om at finde en bolig og anslå din økonomi. Bedste Hjem er ikke en relevant tjeneste, hvis du vil vide alt om lån.

Det kan du finde på jyskebank.dk.

Ved ejendomshandel og underskrift af købsaftale skal du være opmærksom på, at der ofte kun gives kort tid til at skaffe finansiering og her anbefales det, at du tager kontakt til f.eks. en bankrådgiver og får råd om afdragsfrihed, eventuel variabel rente, løbetid og eventuel indgåelse af fastkursaftaler, så risikoen ved renteudsving frem til overtagelsen af ejendommen og udbetaling af lånet elimineres mest muligt. Du anbefales at søge professionel rådgivning omkring køb af en ejendom og optagelse af lån. Du kan øge din sandsynlighed for at kunne få finansieret dit kommende hjem ved at prøve Bedste Hjems udbudte funktionalitet.

Du kan også kontakte en rådgiver og skabe størst mulig tryghed omkring din søgeproces ved at få indikationer på de kontantprisniveauer du skal søge indenfor eller de månedlige udgifter din (families) økonomi kan bære.

Beregninger i Bedste Hjem

Alle tal og beregninger er baseret på forudsætninger, og de er et udtryk for øjebliksbilleder. Beregningerne for en bolig er baseret på dine egne oplysninger omkring dit ”indskud”/”udbetaling” og på dine eventuelle udgifter til ombygninger. Vi tilføjer så gennemsnitsberegninger på såkaldt faste udgifter og en standard finansieringsplan. Hvis dine faktiske forhold afviger fra standardforudsætningerne, kan der forekomme afvigelser fra resultatet vist i Bedste Hjem.

Det som du selv har sparet op og kan lægge i indskud (udbetaling) på boligen, vil alt andet lige reducere behovet for optagelse af lån i boligen. Beregningerne forudsætter, at gæld med den højeste renteomkostning nedbringes først. Læs mere om dit indskud under hjælp.

Har du tilføjet ombygningsomkostninger til en bolig, vil disse modsat reducere dit indskud og dermed indgå som en del af dit finansieringsbehov. For at kunne sammenligne et køb af en ejendom med væsentlige byggeprojekter, med boliger uden væsentlige ombygningsbehov, indgår omkostninger i forbindelse med ombygning som en fuld værdistigning af din boligs værdi efter ombygningen er færdiggjort. Dette er ikke altid realistisk, men Bedste Hjem kan ikke gøre noget bedre og du skal altid søge rådgivning, hvis dine ombygningsbehov overstiger dit indskud. Bedste Hjem forudsætter helt simpelt, at hvis en bolig koster 2.5 millioner kroner, og du forventer at ombygningen koster fx 500.000 kroner, så bliver det anslående finansieringsbehov beregnet ud fra en boligværdi på 3 millioner kroner.

De estimerede faste udgifter pr. måned i forhold til el, vand og varme er beregnet ud fra en gennemsnit families forbrug på to voksne og to børn baseret på tal fra Danmarks Statistik. Du kan selv justere tallene for el, vand og varme og tilføje eventuelle ekstra omkostninger/indtægter på en ejendom.

De estimerede faste udgifter pr. måned er baseret på:

  • Boligtypen (data fra Boligsidens salgsopstilling).
  • Boligens størrelse (data fra Boligsidens salgsopstilling).
  • Forbrugsudgifter (el, vand og varme) for en familie på to voksne og to børn (Danmarks Statistik).
  • Boligens energikilde.
  • Boligens energimærke (data fra Boligsidens salgsopstilling).
  • Ejendomsværdiskat og grundskyld (data fra BBR).
  • Øvrige udgifter til forsikringspræmie, renovation, grundejerforening, rottebekæmpelse (data stammer fra Ejerudgifter i salgsopstillingen fratrukket udgifter til Ejendomsskat og grundskyld (BBR).

For at give dig et retvisende billede af de månedlige udgifter ved at eje en bolig, indregnes der udgifter til finansiering af boligen. Denne finansiering af boligen beregnes ud fra en finansieringsplan, hvor du fx selv kan vælge mellem et fast eller variabelt forrentet lån. Finansieringsplanen er baseret på beregninger stillet til rådighed af Jyske Bank.

  • Fastforrentet eller variabelt forrentet lån til dagens tilbudskurs og rente og med afdrag, op til 80% af boligens værdi.
  • Efterfinansiering med et standard variabelt forrentet boliglån med afdrag, med op til 15% af boligens værdi.
  • Indskud på minimum 5% af boligens værdi (indskuddets størrelse, som oplyst af dig selv i din profil).

Oplyses indskud under 5% af kontantprisen øges efterfinansieringsbehovet tilsvarende. Dette kan være svært at opnå finansiering til og derfor vil Bedste Hjem gøre månedlige omkostninger gule eller på anden måde søge at advare dig om at ejendommen med de ønskede forbedringer nok er for dyre for dig. Omvendt tillader Bedste Hjem, at du kan drømme og simulere, hvad ting ville koste dig, hvis din økonomi kan bære det.

Forbehold

Beregningerne på Bedste Hjem er vejledende, og de skal ses som en hjælp til, at du kan danne dig et overblik over, hvordan fx energimærke og boligtype spiller ind på din økonomi.

Hvis du er i tvivl om, hvad du ca. kan købe bolig for, så kan du bruge beregneren på Bedste Hjem, som giver et overslag over, hvilket beløb du skal have til rådighed/skal låne for at købe en bolig. Den endelige vurdering af, hvor meget du kan købe bolig for, afhænger af den præcise sammensætning af din økonomi, samt den konkrete ejendom, og skal vurderes af en boligrådgiver. Vi tager forbehold for eventuelle fejl og mangler i oplysningerne.

Det er muligt, at uploade egne billeder til en bolig. Billeder, der er uploadet og/eller deles med andre via Bedste Hjem er dit ansvar, og de skal efterleve lovens almindelige krav til ophavsret, tredjeparts tilladelser og deling via sociale medier. Du er ansvarlig for, at de billeder du gemmer i Bedste Hjem er taget med samtykke fra boligejeren, ejendomsmægleren og de personer, der måtte være på billederne. Jyske Bank forbeholder sig ret til uden varsel at fjerne billeder, hvis de ikke anses for lødige eller der opstår mistanke om brugerens adkomst til billederne, formålet med billederne eller lignede, som kan bringe Bedste Hjems renomme, lovlighed eller lignende i problemer. Bedste Hjems mulighed for at tilføje og dele egne billeder er tilføjet for, at du som seriøs ejendomskøber kan vurdere og skabe overblik over en ejendoms attraktivitet samt tjene som dokumentation, huskeliste, baggrund for ombygningsestimater, omgivelser eller lignende sammen med dine nære. Billeder der ikke er optaget med disse formål eller de nødvendige tilladelser har brugeren ikke ret til at uploade/dele.

Kontaktoplysninger

Hvis du ønsker nærmere oplysninger om Bedste Hjem, kan du kontakte os på kontakt@bedstehjem.dk.

Hvis du ønsker rådgivning om din boligøkonomi, kan du kontakte os på jyskebank.dk

Persondatapolitik

For at udnytte den fulde funktionalitet på Bedste Hjem, skal du oprette en profil, hvor du indtaster dine oplysninger (fx din e-mailadresse og dit eventuelle indskud til en bolig).

Disse oplysninger bliver behandlet fortroligt i overensstemmelse med reglerne om behandling af personoplysninger, Lov om Finansiel Virksomhed, Datatilsynets anbefalede retningslinjer samt Jyske Banks generelle forretningsbetingelser.

Oplysningerne bliver udelukkende benyttet til, at du kan danne dig et overblik i din boligsøgning på Bedste Hjem. Private kommentarer og aktivitet på Bedste Hjem vil kun vises til dem, som du giver adgang ved fx at dele en boligmappe eller dele en bolig med vedkommende. Vi opfordrer til, at du tager aktivt stilling til, hvem du vil dele dine oplysninger med. Bedste hjem beder dig ikke om flere oplysninger, end hvad formålet tilsiger.

Enhver form for håndtering af dine personoplysninger er beskyttet ved lov. Det gælder bl.a. indsamling, registrering, brug, videregivelse, blokering og sletning.

Behandling af personoplysninger

Vi indsamler aldrig personhenførbare oplysninger, uden at du selv har givet os disse oplysninger. Personhenførbare oplysninger afgives aldrig til tredjepart, med mindre du giver samtykke hertil eller selv aktivt deler en bolig med dine tilføjelser til en rådgiver eller ven. Personoplysninger bruges først og fremmest til, at du kan individualisere din boligsøgning og danne dig det bedst mulige overblik over dine muligheder. Oplysningerne bruges derudover til at få større kendskab til brugerne af Bedste Hjem. Denne brug kan bl.a. omfatte undersøgelser og analyser, der er rettet mod en forbedring af vore produkter, tjenester og teknologier, samt visning af indhold og tilbud, der er tilpasset dine interesser. Vores ambition er at give dig som bruger den bedste oplevelse under din søgen efter dit næste hjem.

Beskyttelse af personoplysninger

Ifølge persondatareglerne skal dine personlige oplysninger opbevares sikkert og fortroligt. Vi gemmer dine personlige oplysninger på computere med begrænset adgang, som er placeret i kontrollerede faciliteter, og vores sikkerhedsforanstaltninger kontrolleres løbende for at afgøre, om vores brugeroplysninger håndteres forsvarligt, og under stadig hensyntagen til dine rettigheder som bruger.

Vi kan ikke garantere 100 procent sikkerhed ved dataoverførsler via internettet. Det betyder, at der kan være en risiko for, at andre uberettiget tiltvinger sig adgang til oplysninger, når data sendes og opbevares elektronisk. Du afgiver således dine personlige oplysninger på eget ansvar.

Den hurtige udvikling af internettet betyder, at ændringer i vores behandling af personoplysninger kan blive nødvendige. Vi forbeholder os derfor ret til at opdatere og ændre nærværende retningslinjer for behandling af personoplysninger.

Den dataansvarlige på www.Bedstehjem.dk er Jyske Bank A/S, Vestergade 8-16, 8600 Silkeborg.

I det omfang, der behandles personoplysninger om dig, har du ifølge persondatareglerne ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger, der kan henføres til dig. Såfremt det viser sig, at de oplysninger eller data, der behandles om dig, er urigtige eller vildledende, har du ret til at kræve disse berigtiget, slettet eller blokeret. Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for behandling. Henvendelse i forbindelse hermed rettes til Jyske Bank via e-mail juridisk@jyskebank.dk som klageansvarlig. Du kan også til enhver tid tilbagekalde dit samtykke. Du har mulighed for at klage over behandlingen af oplysninger og data vedrørende dig. Klage indgives til Datatilsynet.

Tilbagekaldelse af samtykke

Du kan altid tilbagekalde det samtykke, du har givet på vores hjemmeside, hvilket dog kan betyde, at vi ikke fortsat vil være i stand til at tilbyde dig en konkret ydelse.

Specielle situationer kan dog gøre det muligt for Jyske Bank fortsat at benytte dine personlige oplysninger på trods af tilbagekaldelsen.

Cookies

Når du klikker dig ind på websitet, indsamles en række oplysninger om dig, din computer og din adfærd på Bedste Hjem. Nedenfor kan du læse detaljeret om de informationer, vi indsamler, hvordan vi behandler oplysningerne, hvad vi bruger dem til, hvem der har adgang til oplysningerne, og hvem du kan kontakte om de indsamlede oplysninger.

Når du besøger Bedste Hjem og et eller flere af Jyske Banks websites, modtager du automatisk en eller flere cookies. Du giver ved at besøge disse websites samtykke til, at der lagres cookies på din computer.

Hvis du vil tilbagekalde dette samtykke, skal du indstille din computer til at slette de modtagne cookies og fremover ikke acceptere at modtage cookies, Hvis du ønsker at gøre dette, kan du klikke på nedenstående link for at få en vejledning om, hvordan du – helt eller delvist – undgår at modtage cookies og sletter de cookies, der ligger på din harddisk.

NB: Dette vil indebære, at nogle funktionalitet på Bedste Hjem ikke vil være tilgængelige for dig.

Hvad er en cookie?

En cookie er en lille tekstfil, der lagres i din webbrowser og genkendes af websitet ved tilbagevendende besøg, og gør det muligt at sende individualiseret information til din browser. En cookie kan indeholde tekst, tal eller fx en dato, men der er ingen personlige oplysninger gemt i en cookie. Den er ikke et program, og den kan ikke indeholde virus.

Cookiens levetid kan variere efter, hvad de enkelte udbydere har sat dem til. Nogle cookies forsvinder, så snart du lukker browservinduet, andre kan eksistere i flere år. Mange udbydere anvender typisk 12 eller 24 måneders levetid på deres annonce-, statistik og indholdsrelaterede cookies. Bemærk, at levetiden forlænges efter hvert besøg, så er det fx 24 måneder fra sidst, at du har besøgt et website, at cookies opbevares på din computer. Du kan til enhver tid selv slette cookies på din computer.

Hvad bruges cookies til på Bedste Hjem?

For at give dig, nye, kommende og eksisterende boligejere den bedst mulige brugeroplevelse og fastlægge, hvorvidt Bedste Hjem fungerer efter hensigten, så anvender vi cookies. På den måde får vi mulighed for at tilpasse Bedste Hjem og oprette nye produkter, indhold og tjenester, der stemmer overens med dine og øvrige brugeres interesser og ønsker.

Hvordan undgår jeg cookies?

Hvis du ikke ønsker at modtage cookies, kan du blokere for alle cookies, slette eksisterende cookies fra din harddisk eller modtage en advarsel, før der gemmes en cookie.

Hvis du ønsker at blokere eller slette cookies, kan du altid bruge hjælpefunktionen i din browser for at få mere information om cookie-indstillinger. Dette gør du typisk ved at trykke F1 på din pc. Søg efter "cookies".

Google Analytics (trafikmåling)

Bedste Hjem bruger cookies fra Google Analytics til at måle trafikken på websitet. Du kan fravælge cookies fra Google Analytics.